Pogoji uporabe

 
Blue Waves Resort

Online booking

 

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Hvala, ker ste obiskali stran Blue Waves Resort. To stran in vse strani, ki jih ona vsebuje (skupaj, “stran” ali “spletna stran”) dajejo na voljo družba Byder projektiranje d.o.o., Rova 33, Malinska, OIB HR55670089612 (v nadaljnjem besedilu:“mi”, “nas”, “naše”). Z uporabo te spletne strani sprejemate pogoje uporabe. Če ne sprejemate pogojev, ne uporabljajte te spletne strani. Od časa do časa lahko spremenimo Izjavo o zasebnosti in Sporazum o uporabi, ki zadevata to spletno stranic, na osnovi morebitnih sprememb naše spletne strani in izkušenj naših uporabnikov. Če imate vprašanja v zvezi z našo stranjo, s pravili o zasebnosti ali s sporazumom o uporabi, vas prosimo, da nam pošljete e-sporočilo na naslov info@bluewaves.hr.

 

Omejitve uporabe

Strinjamo se z neomejeno, neprenosljivo pravico do dostopa in uporabe naše spletne strani v nekomercialne namene. Vsaka nepooblaščena uporaba te spletne strani ima za samodejno posledico prekinitev te pravice. Te pogoje lahko posodobimo ali spremenimo brez predhodnega obvestila. Če nadaljujete z uporabo te spletne strani potem, ko objavimo spremembe pogojev, to pomeni, da soglašate s spremenjenimi pogoji. Če zakon ne zahteva drugače, stopijo vse spremembe pogojev v veljavnost takoj po objavi na naši spletni strani.

 

Uporaba strani

Dostop na stran in do podatkov, ki jih vsebuje, je podvržen navedenim pogojem in pravilom. Vsaka uporaba te spletne strani po prevzemu začetne strani se bo smatrala kot privolitev v naslednje pravne pogoje:

Vsebine te strani so dostopne samo osebam, ki lahko sklenejo pravno zavezujočo pogodbo po veljavnem , kart pomeni, da niso dostopne mladoletnim osebam. Z uporabo te strani izjavljate, da imate dovolj let starosti za uporabo te strani in za sklepanje pravno zavezujočih odnosov za obveznosti, ki lahko nastanejo z uporabo te strani. Prav tako jamčite, da ste pravno pooblaščeni za opravljanje rezervacij potovanj in/ali nakup za sebe ali za druge osebe, v katerih imenu ste pooblaščeni za delovanje.

To stran smete uporabljati samo za legitimne rezervacije ali nakup in je ne boste uporabljali v kateri koli drug namen, vključno, ali brez omejitve na, špekulacijske, lažne ali prevarne rezervacije, ali kakršne koli rezervacije v pričakovanju povpraševanja.

Ta stran je namenjena izključno vaši osebni uporabi. Komercialna uporaba te strani je strogo prepovedana, razen v primeru naše predhodne pisne odobritve. Soglašate, da ne boste uporabljali te spletne strani za pošiljanje verižnih pisem, neželene pošte (junk in spamming), propagando (komercialno ali nekomercialno) ali masovno komunikacijo katere koli vrste, vključno, ali brez omejitve na, skupne maile kateri koli osebi, ki ni dala izrecnega dovoljenja, da se jo vključi na tak seznam. Razen tega soglašate, da ne boste kreirali hypertext povezav s katere koli strani, ki jo kontrolirate vi ali nekdo drug na to stran brez izrecne pisne odobritve z naše strani, prav tako soglašate, da se ne boste pretvarjali, da ste neka druga oseba ali predstavnik katerega koli subjekta, resničnega ali fiktivnega, vključno z zaposlenimi ali našimi agenti ali katero koli tretjo stranjo, ki nudi storitve v zvezi s to stranjo.

Soglašate, da ne boste uporabljali robotov, spiderjev, drugih samodejnih priprav ali ročnih procesov, de bi nadzirali ali kopirali stran ali katero koli vsebino ali informacijo, ki ju ta vsebuje, razen, če predhodno pridobite našo izrecno pisno odobritev. Soglašate, da ne boste na kakršen koli način vplivali ali poskušali vplivati na pravilno delovanje strani.
Soglašate, da tej strani ne boste posredovali: (i) kakršnih koli računalniških virusov, črvov, časovnih bomb in/ali drugih programskih rutin, katerih namen je, da uničijo, škodljivo vplivajo, prekinejo ali odtujijo kateri koli sistem, podatke ali informacije; in (ii) kakršnih koli vsebin, ki bi lahko bile za nas kakor koli zavezujoče.

V obsegu, ki ga dopuščajo veljavni zakon in regulative, se informacije, ki so dostopne na strani, ne morejo smatrati kot osnova za katero koli pomembno osebno ali poslovno odločitev ter soglašate, da nas ne boste smatrali za kakorkoli odgovorne za morebitno neizpolnitev vaših pričakovanj.

Ta stran vsebuje povezave na ostale spletne strani. Povezave objavljamo izključno kot ugodnost za vas in samo v informativne namene. Nismo pregledali vseh informacij na teh drugih spletnih straneh. Uvrščanje teh povezav na nikakršen način ne pomeni, da podpiramo ali odobravamo vsebino, reklame, proizvode, storitev, politike ali druge materiale, ki se nahajajo na teh spletnih straneh ali ki so dostopni z njih. Če se odločite za dostop na druge spletne strani, delate to na lastno odgovornost.

Opisi proizvodov, objavljeni na naših straneh o proizvodih, so prikazi naših dobaviteljev. Stran lahko vsebuje tehnične netočnosti ali tipografske napake ali pomanjkljivosti. Ne odgovarjamo za tipografske napake in netočne cene, informacije o proizvodih, reklame ali podatke o dostavi. Oglaševane cene in dostopne količine so podvržene spremembam brez predhodne najave.

NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNE ŠKODE ALI POŠKODBE, VKLJUČNO (ALI BREZ OMEJITVE NA) POSEBNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, POVZROČENE Z VAŠO UPORABO (ALI MANJKAJOČO MOŽNOSTJO UPORABE) TE SPLETNE STRANI, VKLJUČNO Z MOREBITNO ŠKODO ALI POŠKODBO, POVZROČENO ZARADI NAPAKE V IZVEDBI, NAPAKO, OPUSTITVIJO, PREKINITVIJO, POMANJKLJIVOSTJO, ZAMUDO, RAČUNALNIŠKIMI VIRUSI, OKVARO, ALI NEKIMI DRUGIMI OKVARAMI RAČUNALNIKA. IZJAVLJATE, DA DAJEMO VSEBINE TE SPLETNE STRANI NA VOLJO V STANJU, V KATEREM SE NAHAJAJO, BREZ VSAKRŠNE GARANCIJE KATERE KOLI VRSTE. TO SPLETNO STRAN IN VSE MATERIALE, KI JIH ONA VSEBUJE, UPORABLJATE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST.

Pogoji prodaje

Načini plačila in pogoji
• Kreditna kartica bo zaračunana za celoten znesek v skladu s pogoji sprejete ponudbe.
• Sprejemamo naslednje kartice: MasterCard, Maestro in Visa

• Kreditno kartico bomo bremenili v lokalni valuti (HRK).
• Vaši osebni podatki in podatki o kreditni kartici so popolnoma zaščiteni. Prenos podatkov poteka prek varnostnega strežnika.
• Vračilo zneska kreditne kartice se izvede pod naslednjimi pogoji:
– Povračilo denarja je mogoče zahtevati v skladu s pogoji, navedenimi na potrditvi rezervacije.
– Vračilo bo izvedeno na enak način, kot je bila transakcija izvršena.
• V primeru, da kreditne kartice ni mogoče zaračunati, si pridržujemo pravico do preklica naročila
• Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na 00385 51 654 002 ali na elektronski naslov info@bluewaves.hr.

TRGOVINA – BLUE WAVES RESORT

Ime podjetja: Byder projektiranje d.o.o.
Sedež: Rova 33, 51511 Malinska
OIB: HR55670089612
T: +385 51 654 002
E-pošta: info@bluewaves.hr

Izjava o zaščiti in zbiranju osebnih podatkov in njeni uporabi

Byder projektiranje d.o.o. (Blue Waves Resort) zbira samo potrebne, osnovne osebne podatke strank, ki so potrebni za izpolnitev njegovih poslovnih obveznosti. Zbrani osebni podatki se strogo hranijo, uporabljajo samo za namene, za katere so bili zbrani, in so dostopni samo pooblaščenim zaposlenim.
Vsi zaposleni Byder design d.o.o. (Blue Waves Resort) in njegovi poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel zasebnosti.

Izjava o uporabi WSPay

Byder projektiranje d.o.o. (Blue Waves Resort) za plačila prek spleta uporablja sistem WSPay.

WSPay je varen sistem za spletno plačevanje, plačilo v realnem času, kreditne in debetne kartice ter druge načine plačila. WSPay kupcu in trgovcu zagotavlja varen vnos in prenos vnesenih podatkov kartice, kar potrjuje PCI DSS certifikat, ki ga ima WSPay. WSPay uporablja 256 bitno šifrirano SSL potrdilo in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišjo raven zaščite vnosa in prenosa podatkov.

Izjava o zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679-Uredba o varstvu podatkov in izvajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov
WSPay kot izvajalec odobritve in izdajanja računov s kreditnimi karticami obdeluje osebne podatke kot sredstvo za obdelavo in obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov 2016/679 in strogimi pravili PCI DSS L1 o zaščiti vpisa in prenos podatkov.
WSPay uporablja 256 bitno šifrirano SSL potrdilo in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišjo raven zaščite vnosa in prenosa podatkov.
Osebni podatki, ki se uporabljajo za avtorizacijo in zbiranje ali za izpolnjevanje obveznosti iz sporazuma ali na podlagi sporazuma, se štejejo za zaupne.
WSPay ne obdeluje in ne uporablja osebnih podatkov, razen za namene izvajanja avtorizacije in pogodbe za obračun.
WSPay zagotavlja, da so izpolnjene vse zahteve, določene v veljavnih predpisih o varstvu osebnih podatkov za ponudnike obdelave osebnih podatkov, in zlasti, da so sprejeti vsi potrebni tehnični, organizacijski in varnostni ukrepi, še posebej pa to potrjuje PCI DSS L1 certificiranje.

Lastništvo

Vse vsebine te spletne strani, kot so grafika, logotipi, članki in ostali materiali, so lastnina Byder projektiranje d.o.o. ter so zaščiteni z avtorskim pravom in drugimi zakoni. Vsi zaščitni znaki in logotipi, prikazani na tej spletni strani, so lastnina njihovih lastnikov, ki so lahko, vendar niso nujno povezani z našo organizacijo.

 

Veljavno pravo

Soglašate, da je vaša uporaba te strani, ta Izjava o zasebnosti in Sporazum o uporabi ter morebitni spori v zvezi s temi dokumenti v vsakem pogledu podvrženi ustreznim zakonom Republike Hrvaške. Morebitne spore v zvezi z navedenim se bodo reševali izključno pri pristojnih sodiščih v Reki na Hrvaškem.

 

Obvestilo o pravici do vložitve pisne pritožbe

V skladu s členom 21 (1) Zakona o opravljanju storitev v turizmu (NN 130/17) cenjenje potrošnike obveščamo, da se lahko v primeru nezadovoljstva z našimi storitvami pritožijo po pošti na naslov, elektronski pošti, telefaksu, z vpisom v Knjigo pritožb, ki je v objektu. Prejem pisne pritožbe bomo nemudoma potrdili v pisni obliki in nanjo pisno odgovorili v roku 15 dni od prejema.