Baška plošča

 
Blue Waves Resort

Online booking

 

Baška plošča

Vsekakor obiščite enega od najpomembnejših hrvaških kulturnih spomenikov, Baško ploščo. Napisana je v glagolici (staroslovanski pisavi), predstavlja pa darilno pismo hrvaškega kralja Zvonimirja (1075-1089) cerkvi sv. Lucije v Jurandvoru, kjer so jo odkrili in vdelali v cerkveni pločnik.

Plošča ima velik zgodovinski pomen, saj predstavlja prvo omembo vladarjevega imena v izvirnem jeziku. Zaradi svoje izjemne vrednosti je originalna plošča shranjena v Hrvaški akademiji znanosti in umetnosti v Zagrebu, medtem ko se v cerkvi sv. Lucije nahaja njena kopija.