Polinarova

 
Blue Waves Resort

Online booking

 

Polinarova

Obilježavanje dana općine Malinska-Dubašnica uvijek je razlog za veselje cijele općine, te se tim povodom organizira niz interesantinh događanja poput natjecanja u udičarenju sa obale, zabavnog programa sa modnim revijama te nezaobilazni koncert nekog od najpoznatijih hrvatskih glazbenika.