Arheološko nalazište Cickini

 
Blue Waves Resort

Online booking

 

Arheološko nalazište Cickini

Crkveni kompleks nalazi se u šumi Cickini, na 15 min. hoda od same zbirke Cickini. Datira u razdoblju između 5. i 7. stoljeća. Zbirka sadrži fragmente kamenog liturgijskog namještaja, kao i ukrašene skulpture arhitektonskog značaja, a nalazi se u galeriji u Sv. Vid Miholjice, kraj Malinske.