Ornitološki rezervat Kuntrep

 
Blue Waves Resort

Online booking

 

Ornitološki rezervat Kuntrep

Na jugoistočnoj obali otoka Krka nalazi se ornitološki rezervat Kuntrep. Rezervatom je proglašen 1969. godine. Prostire se duž obale, od rta Glavine do uvale Mala luka s obalnim pojasom širokim 1 kilometar i dužine 10 kilometara. Na području rezervata nalazi se oko 35 gnijezda bjeloglavih supova, kao i druge ugrožene vrste ptica u Europi, poput zmijskog orla (Circaetus gallicus), sivog sokola (Falco peregrinus) i mnogih drugih. Do rezervata se može doći samo pješice ili brodom.